Informatie kandidatenlijst

Om mee te mogen doen aan de Gemeenteraadsverkiezing Eemsdelta op 18 november 2020 als politieke partij, moet je een kandidatenlijst inleveren.

Op de kandidatenlijst staan namen van personen die zich kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

De dag van de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen is op 5 oktober 2020. Dan kunnen politieke groeperingen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen een kandidatenlijst tussen 09.00 en 17.00 uur inleveren bij het Bureau Verkiezingen.

Het Bureau Verkiezingen maakt de kandidatenlijst (model H1) aan met Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV). Het centraal stembureau Delfzijl gebruikt OSV voor het onderzoeken van de ingeleverde kandidatenlijsten op geldigheid en voor de nummering van de lijsten.

Meer informatie over kandidaatstelling via de website van de Kiesraad.

Wie mag op de kandidatenlijst?

  • Kandidaten moeten 18 jaar of ouder zijn, wonen in de gemeente Appingedam, Delfzijl of Loppersum en niet zijn uitgesloten van het kiesrecht.
    Ter informatie: de zogenoemde toetsdatum van de woonplaats en de leeftijdsvereiste is de dag van (eventuele) toelating tot de gemeenteraad.
    Uitsluiten kiesrecht: Heeft de rechter je uit het kiesrecht ontzet als bijkomende straf bij een strafrechtelijke veroordeling? Dan mag je niet stemmen.
  • Kandidaten jonger dan 18 jaar mogen op de lijst geplaatst, maar alleen als zij tijdens de zittingsperiode de vereiste leeftijd van 18 jaar bereiken. Met de zittingsperiode bedoelen we in dit geval de periode van 2021 tot 2026. 
  • Kandidaten die niet in de gemeente Appingedam, Delfzijl en Loppersum wonen, mogen op de lijst. Er moet dan wel een verklaring volgen waarop staat dat zij in gemeente Eemsdelta gaan wonen zodra zij benoemd worden in de raad.
  • Kandidaten die niet in Nederland wonen, moeten op hun instemmingsverklaring een gemachtigde in Nederland aanwijzen.
  • Inwoners (ingezetenen) van de gemeente Appingedam, Delfzijl of Loppersum die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken, mogen zich kandideren als zij EU-onderdaan zijn. Geen EU-onderdaan? Dan geldt: meer dan 5 jaar onafgebroken legaal in Nederland wonen.
  • De naam van de kandidaat mag niet voorkomen op een andere kandidatenlijst voor de gemeenteraad van Eemsdelta.

Vermelding kandidaten

Op de kandidatenlijst vul je de gegevens van de kandidaten in zoals zij staan geregistreerd in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente. Je kunt zelf kiezen of je (m)/(v) achter de naam plaatst of wel of geen voornamen noteert.